Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl sera gazı emisyon envanterini hazırlamak ve Sözleşme Sekretaryasına göndermekle yükümlüdür. Sera Gazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan envanter çalışmalarının bir parçası olarak, elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanan emisyonlar Bakanlığımız Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) Çevre ve İklim Dairesi tarafından hesaplanmaktadır.

 

 

Bu çerçevede, Elektrik ve Isı Üretiminden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyon hesapları tamamlanarak, Emisyon ve faaliyet verileri BMİDÇS Common Report Framework (CRF) portalına girilip, kalite kontrol işlemleri tamamlanır. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanının onayından geçen hesaplamalara dayalı olarak Ulusal Envanter Raporu'nun (NIR) ilgili bölümü yazımı tamamlanarak ve UNFCCC odak noktası olan Türkiye İstatistik Kurumu ile paylaşılır. Sera gazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu ile ortak hazırlanan Türkiye’nin Ulusal Envanter Raporu ise her yılın Mart ayında yayımlanması amacıyla hem UNFCCC gönderilir hem de TÜİK web sitesinde “Sera Gazı Emisyon İstatistikleri Haber Bülteni” şeklinde kamuoyuyla paylaşılır.