Paris Anlaşması (PA)

2015 yılı Aralık ayında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 21. Taraflar Konferansı’nda, 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan “Paris Anlaşması” kabul edilmiştir.

Paris Anlaşması 22 Nisan 2016-21 Nisan 2016 tarihleri arasında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde imzaya açılmıştır. Türkiye, 22 Nisan 2016 tarihinde New York’ta, Ulusal Beyanımızda adı geçen Anlaşma’yı gelişmekte olan bir ülke olarak imzaladığımız vurgulanarak Paris Anlaşmasını imzalamıştır. Paris Anlaşması, küresel sera gazı emisyonlarının %55’inden sorumlu en az 55 Taraf ülke tarafından onaylanması neticesinde 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Günümüz itibariyle 197 taraf ülkeden 187’si Paris anlaşmasını onaylamış bulunmaktadır.

 

Paris Anlaşması’nın, BMİDÇS ile karşılaştırıldığında en belirgin özelliği, tüm ülkelerin katkılarına dayanan bir sistem öngörülmüş olmasıdır. Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede gelişmiş/gelişmekte olan ülke sınıflandırmasına ve tüm ülkelerin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesi tahtında sorumluluk üstlenmesi anlayışına dayandırılmıştır. 

 

Anlaşma’nın, küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesine göre 2°C’nin oldukça altında tutan ve hatta 1.5°C ile sınırlamayı amaçlayan uzun vadeli bir hedefi vardır. Bu hedef fosil yakıt (petrol, kömür) kullanımının giderek azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönlenmesini gerektirmektedir. Tüm emisyonların yaklaşık %98’inden sorumlu 189 ülkenin sunduğu ulusal iklim planları (INDC) ile iklim değişikliği ile mücadele gerçek bir küresel çaba haline gelmiştir.

 

Sn. Cumhurbaşkanımızın taraf olacağımızı belirttiği Paris Anlaşması, atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, 6 Ekim 2021 tarihinde Parlamento onayından geçmiş ve bu karar 7 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Paris Anlaşması'na ilişkin onayımız 11 Ekim 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekretaryasına bildirilmiş ve anlaşma, bildirim tarihinin 30'uncu günü olan 10 Kasım 2021 tarihinde (Paris anlaşması Madde 23/3) yürürlüğe girmiştir. 

 

Bununla birlikte Karbon Nötr hedefinin yatırım, üretim, istihdam politikalarında köklü değişikliğe yol açacağı ve bu sürecin 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

 

Ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu doğrultusunda 21-25 Şubat 2022 tarihlerinde Konya’da 1. İklim Şurası gerçekleştirilmiştir.”

 

Güncelleme Tarihi: 16.06.2023

Belge & Dosyalar