Uluslararası Projeler

JICA ve TİKA İşbirliğinde Üçüncü Ülke Eğitim Programı

 

Bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik olarak 2002 yılında Bakanlığımız tarafından başlatılan 2003 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA), 2011 yılında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katılımlarıyla üçlü işbirliği halinde yürütülen Uluslararası Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimlerini verilmektedir. “Üçüncü Ülke Eğitim Programları’nda bu güne kadar toplam 335 kursiyer eğitilmiştir.

 

25 katılımcıyı aşmayacak şekilde düzenlenen eğitimlere katılanların enerji verimliliği etüt tekniklerini ve uygulanabilir enerji maliyeti azaltma fırsatlarını belirlemeleri ve gerçekleştirmeleri, enerji kullanan cihaz ve ekipmanlar, ölçüm cihazları ve ölçüm metotları hakkında bilgi edinmeleri, kendi ülkelerinde enerji verimliliği sektörünün teşvik edilmesi ve Türkiye, Japonya ve katılımcı ülkeler arasında işbirliği kurma imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Türk-Alman Enerji Forumu Enerji Verimliliği Çalışma Grubu

 

Enerji sektöründe Türk-Alman stratejik işbirliğinin ve ülkelerarası koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla 26 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da Türk-Alman Enerji Forumu düzenlenmiş ve her iki ülkenin Bakanları tarafından niyet mektubu şeklinde imza altına alınmıştır. Bu kapsamda Enerji Verimliliği Çalışma Grubu kurulmuş ve aşağıdaki konularda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

 

  • Türk Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) ile Aman Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) arasında işbirliği geliştirilmesi
  • Ülkemizde özel şirketler arasında farklı paydaş gruplarının yer aldığı enerji verimliliği konusunda teknik uygulamaların, tecrübelerin, önlemlerin ve teknolojilerinin paylaşıldığı enerji verimliliği ağının kurulması
  • Rekabetçi enerji verimliliği yarışmaları mekanizmasının Türkiye’de geliştirilmesi amacıyla katkı sağlanması

 

Avrupa Enerji Şebekesi (European Energy Network: EnR) Üyeliği ve İşbirliği

 

Avrupa Enerji Şebekesi (EnR) üyeliği ve işbirliği ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması alanlarında ulusal araştırmaların planlanması, yönetimi ve değerlendirilmesi veya yapılan programların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji üzerine çalışmalarda bulunan kurumların üye olduğu EnR, işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin yürütülmesi adına üye ülkelere avantajlar sağlamaktadır.

 

 

IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi 19 Mart 2019 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi‘nin 3 amacı vardır:

  1. 2012/27 AB direktifi ile arttırılan enerji verimliliği stratejilerinin uygulanmasında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi’nin (EVÇED) yetkinliğinin güçlendirilmesi
  2. 2023, 2030, 2050 yılları için enerji verimliliği projeksiyonlarının geliştirilmesi ve enerji tasarruf potansiyellerinin hesaplanması 
  3. Enerji Verimliliği verilerini toplama, işleme ve doğrulamada yetkinliğin arttırılması 

 

Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi 

 

Bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla, yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından azami biçimde faydalanılmasına yönelik ısı mevzuatı altyapısının oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında 29 Mart 2017 tarihinde "Stratejik Sektör İşbirliği (SSİ) Projesi Anlaşması" imzalanmış ve projenin 1. Fazı 2019 yılı sonunda tamamlanmıştır.

 

Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi ile Türkiye’de etkin işleyen bir ısı piyasasının oluşturulması amacıyla ısı mevzuatı çerçevesinin oluşturulması, ısıtma-soğutma tedarik kaynaklarının fayda-maliyet analizleri sonucunda ortaya çıkan iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve uluslararası deneyimlerin paylaşılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

 

2020-2022 yılları arasında yürütülecek olan Projenin ikinci fazında teknik kılavuzların geliştirilmesi, kojenerasyon ve bölgesel ısıtma sistemlerinin kapsamlı analizinin yapılması, ön fizibilite ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülecektir.