Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 8’inci maddesi kapsamında endüstriyel işletmelerin enerji verimliliği uygulama projeleri Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) programı ile enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik uygulamaları Gönüllü Anlaşma programı ile desteklenmektedir. Ayrıca, 9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile imalat sanayi tesislerinin en az %15 enerji tasarrufu sağlayan yatırımları 5.Bölge teşviklerinden faydalanmaktadır.