Eğitim

Eğitimlerin Amacı

 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; kamu kurum ve kuruluşlarında enerji yöneticisi olarak görevlendirilecekler öncelikli olmak üzere, endüstriyel işletmelerde, organize sanayi bölgelerinde, elektrik üretim tesislerinde ve binalarda enerji yöneticisi olarak görevlendirilecek kişilerin sertifikalandırılmasına yönelik eğitim verilmektedir. 

 

Enerji Yöneticisi

 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinde yönetim adına sorumlu, Enerji Yöneticisi Sertifikası'na sahip kişidir.

 

Bina/Sanayi Etüt-Proje

 

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) mühendislerine öncelikli olmak üzere Bina ve Sanayi sektörlerine yönelik Etüt-Proje eğitimleri verilmektedir.

 

Uluslararası Kurslar

 

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımız (EVÇED), Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Başkanlığımızın enerji verimliliği konusunda edindiği bilgi ve tecrübelerini aktarmak ve bilgi alışverişinde bulunarak bölgesel işbirliklerini geliştirmek amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya, Orta Doğu, Balkan ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkelerine yönelik olarak düzenlenen “Uluslararası Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi” eğitimleri düzenlenmektedir.

 

 

Enerji Yöneticisi eğitimi için başvuru şartları 

Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik ve mimarlık alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

 

Eğitim Süresi: 1. modül ve 2. modül toplam 80 ders saatidir. (Çevrimiçi ve/veya yüz yüze)

 

Sanayi/Bina Etüt-Proje eğitimleri için başvuru şartları

Etüt-Proje eğitimlerine mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

 

Eğitim Süresi: 1. modül, 2. modül (çevrimiçi ve/veya yüz yüze) ve 3. modül (uygulama) toplam 120 ders saati 

Etüt ve VAP çalışması ödev süresi: 6 ay + 6 ay

 

Güncelleme Tarihi: 12.01.2023