Sınav ve Sertifikasyon

Enerji Yöneticisi Sertifikası

 

1. Modül ve 2. Modül eğitiminin toplam yüzde sekseni kadar devam yükümlülüğünü yerine getirenler Başkanlık tarafından her yıl NİSAN ve EKİM aylarında gerçekleştirilen merkezi sınava katılarak 70 puan ve üzeri alanlar başarılı olurlar ve Sertifika almaya hak kazanırlar.

 

Sanayi/Bina Etüt-Proje Sertifikası

 

1. Modül, 2. Modül ve 3. Modül eğitimlerinin veya sadece 3 Modül eğitiminin toplam yüzde sekseni kadar devam yükümlülüğünü yerine getirerek verilen 6 + 6 ay süre zarfında etüt ve VAP çalışması ödevinden başarılı olanlar Başkanlık tarafından her yıl NİSAN ve EKİM aylarında gerçekleştirilen merkezi sınava katılarak 70 puan ve üzeri not alanlar başarılı olurlar ve Sertifika almaya hak kazanırlar. Ayrıca 1. Modül, 2. Modül ve 3. Modül eğitim ve sınav sürecini başarılı sonuçlandıranlar hem Etüt-Proje hem de Enerji Yöneticisi Sertifikası almaya hak kazanırlar. 

 

 “Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlara, en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır. İkinci kez girdiği sınavda da başarılı olamayanlar eğitim tekrarı yapar.” 

 

Sertifika Talep Süreci

 

  • Sertifika Düzenlenebilmesi için Örnek Dilekçe
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Sertifika ücretinin yatırıldığına dair dekont (60 TL)

 

BANKA BİLGİLERİ

Hesap ismi (Alıcı) :    Enerji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube adı                  :    T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No                :    TR 57 0000 1001 0000 0350 154015

Açıklama                 :    Açıklamaya “EVÇED – SERTİFİKA ÜCRETİ" ifadesi mutlaka yazılmalıdır.

 

Söz konusu belgelerin tamamlandıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

BEY ve SEY Sertifikaları'nın Yenilenmesi

 

Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te 25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile söz konusu yönetmeliğe eklenen Geçici 11’inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden 2013 yılından önce Bina Enerji Yöneticisi (BEY) ve/veya Sanayi Enerji Yöneticisi (SEY) Sertifikası'na sahip olanlar sertifikalarını aşağıda örneği linkte verilen dilekçe ile Bakanlığımıza başvurmaları durumunda Enerji Yöneticisi Sertifikası olarak yenileyebileceklerdir.

 

Güncelleme Tarihi: 23.06.2023