Enerji Performans Sözleşmeleri

Enerji performans sözleşmesi (EPS), enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin, sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizmasıdır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda enerji performans sözleşmeleri; “Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.  Aynı Kanun’un ek 1 inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı tarafından “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmış olup Ek-1’de verilmektedir. Anılan Karar doğrultusunda Bakanlığımız tarafından hazırlanan Tebliğ ile enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik detaylar açıklanmış, etüt raporu formatı ile şartname ve sözleşme taslakları Tebliğ eki olarak düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ ve ekleri Ek-2’de verilmektedir. Ayrıca kamuda enerji performans sözleşmelerinin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi veren kılavuz, Bakanlığımız tarafından sertifikalandırılan ölçme doğrulama uzmanlarının bulunduğu isim listesi, Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü, enerji performans sözleşmeleri için detaylı ölçme ve doğrulama kılavuzu, enerji performans sözleşmesi uyuşmazlıklarının çözümü için hazırlanan kılavuz ve Bakanlığımız tarafından yürütülen CS02 Enerji Verimliliği Finansmanı ve EPS Piyasasının Geliştirilmesi Projesinin kamuya açık çıktıları aşağıda ek olarak verilmektedir. 

 

Görsel 1 : Enerji Performans Sözleşmeleri İş Akışı

 

Güncelleme Tarihi: 24.04.2024