Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi

 Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi:

 

04/11/2023 tarih ve 2023/15 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları için 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile belirlenen %15 enerji tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar asgari %30 olacak şekilde güncellenmiştir. Kamu binalarında %30 tasarruf hedefi kapsamında yürütülecek faaliyetleri özetleyen bilgilendirici görsel aşağıda verilmektedir.

 

Görsel 1 : Kamu Binalarında %30 Tasarruf Hedefi

 

Belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024-2030)” Ek-1’de, referans enerji tüketimi ve tasarruf bildirimlerinin nasıl yapılacağını açıklayan bilgi notu ve bildirim formatı Ek-2’de, farklı enerji türlerinin TEP cinsine dönüşümünü sağlayan tablo Ek-3’te, kamu binalarında örnek enerji verimliliği uygulamalarının açıklandığı kılavuz Ek-4’te verilmektedir. Ayrıca Bakanlığımız tarafından yürütülen bir proje kapsamında hazırlanan “Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılacak Mal Alımlarında Enerji Verimliliğini Önceliklendiren Alternatif Satınalma Yöntemlerine İlişkin Kılavuz” Ek-5’te, “Yeşil, Verimli ve Sürdürülebilir Kamu Alım Süreçlerine Yönelik Başarılı Uygulamalar Rehberi” Ek-6’da verilmektedir. ESCO, EVD Şirketleri ve Bakanlık Eğitmenlerinin Teknik Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesinin kamuya açık çıktıları Ek-7’de, 08- 12 Ocak 2024 Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Kamuda Enerji Tasarruf Hedefi Kapsamında Yapılan Çalışmalar” başlıklı oturumda yapılan sunumlar ise Ek-8’de verilmektedir.

 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi:

 

Kamu binalarında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV), Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (KADEV) ve Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji (KAYE) projeleri yürütülmektedir. Söz konusu projelere ilişkin daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılar ile erişim sağlanabilmektedir. 

 

 

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi:

 

Belediyelere ve üniversitelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında teknik destek vermeyi amaçlayan 4,5 milyon Euro bütçeli Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Teknik Destek Projesinin (YEVDES) kapanış toplantısı 31.03.2022 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Kapanış toplantısına Ankara dışından 150 belediye ve üniversite personeli, Ankara’dan ise 50 personel katılım sağlamıştır. Söz konusu proje kapsamında; Belediyelerin ve üniversitelerin 799 personeline Ankara’da 7 günlük enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konulu eğitimler düzenlenmiştir. Eğitim materyalleri hazırlanmış basılı ve elektronik ortamda katılımcılar ile paylaşılmıştır. Söz konusu eğitimler sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olan 55 kişi yurt dışı saha ziyaretlerine katılım sağlamıştır. Belediyelere ve üniversitelere yönelik 80 adet enerji verimliliği etüt raporu ve 80 adet yenilenebilir enerji fizibilite raporu hazırlanmıştır. 18 adet projeye detaylı mühendislik desteği sağlanmıştır. Üniversitelerin 12 adet ARGE projesine uzman desteği sağlanmıştır. Ayrıca 6 adet ARGE projesi için de 40 personele yurtdışı saha ziyareti desteği sağlanmıştır. Proje kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere broşürler hazırlanmış ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Projenin kamuya açık çıktıları Ek-9’da verilmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 25.04.2024