Sunumlar

 

IPA Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasite Artırımı Projesi Sunumları:

 

Eğitim 1: Enerji Verimliliğinde Bilinçlendirme ve İletişim

 

 

Eğitim 2: Sanayi ve Bina Sektörlerinde Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanması

 

 

Eğitim 3: Ölçme ve Doğrulama (Ö-D) Mekanizmaları ve Ö-D Planlarının Geliştirilmesi

 

Burada yer verilen eğitim sunumları Bakanlığımız İnternet Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır. 

 

Sunumların basımı, çoğaltılması, alıntı yapılması, üçüncü taraflarla paylaşılması gibi hususlar Bakanlık’tan alınacak izne tabidir.