Eğitimler

 

 • Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmek,
 • Enerji Yöneticisi sertifikalandırma eğitimleri düzenlemek,
 • Etüt proje sertifikalandırma eğitimleri düzenlemek,
 • Bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik uluslararası enerji yöneticisi eğitim programlarını düzenlemek,
 • Enerji Yöneticisi ve Etüt proje sertifikalandırmaları kapsamında Nisan ve Ekim aylarında merkezi sınavlar düzenlemek,
 • Enerji verimliliği bilincini oluşturmak,
 • Enerji tasarrufu odaklarını ve miktarlarını tespit etmek,
 • Endüstriyel işletmeler ile kamu, ticari ve hizmet binalarında etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmaktır.

 

Sanayi ve bina gibi nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliği etüt çalışmaları ile mevcut durum ve tasarruf potansiyeli tespit edilmekte ve yapılan kurslar ile yetiştirilen enerji yöneticilerinin aşağıda sıralanan yetkinliklere sahip olması hedeflenmektedir:

 

 • Dünyadaki ve Türkiye’deki birincil enerji kaynakları, ikincil enerji türleri ve arz-talep gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Ülke genelinde, sanayi sektörlerinde ve endüstriyel işletmelerde, enerji yoğunluğu ve özgül enerji tüketimi kavramlarını, hesaplama yöntemlerini ve trendlerini bilmek,
 • Enerji yönetimine ilişkin faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini ve nasıl raporlanacağını bilmek,
 • Enerji kullanan ekipmanların ve sistemlerin teknik özelliklerine, işletme ve bakım usullerine vakıf olmak, bunlardaki enerji kayıplarının ve verimsizliklerin nasıl oluşabileceğini, nasıl önlenebileceğini, nasıl ölçülebileceğini ve ölçümlerin nasıl yorumlanacağını bilmek,
 • Verimli üretim proseslerini ve piyasadaki enerji kullanan verimli ürünleri teknik ve ekonomik özellikleri ile tanımak,
 • Enerji tasarruf potansiyelinin ne olduğunu ve nasıl tahmin edilebileceğini bilmek ve enerji tasarrufunu sağlayabilecek veya enerji verimliliğini artırabilecek önemli harcama gerektiren önlemler için ön fizibiliteler hazırlayabilmek,
 • Etüt ve proje hazırlama metotları hakkında bilgi sahibi olmak.

Enerji yönetimi programı kapsamında; endüstriyel işletmelerde, ticari binalarda, organize sanayi bölgelerinde, elektrik üretim tesislerinde enerji yöneticilerinin görevlendirilmesi ve enerji yönetimi çalışmalarının başlatılarak, izleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır.

 

Eğitim ile ilgili Belge, Dosya ve Sunumlara erişmek için tıklayınız

 

Güncelleme Tarihi: 27.11.2023

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.