Kurşun

Anadolu'da kurşun ve çinko madenciliği MÖ 400 yıllarında başlamıştır. Çatalhöyük kazıları bu tarihi M.Ö.6400 yılına kadar geri götürebilmektedir. Önce Yunanlılar, Romalılar, daha sonra Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu madenleri zaman zaman işletmişlerdir.

 

Genellikle damar tipi ve masif cevherleşmeler şeklinde doğada bulunan kurşun, yer altından çıkarıldıktan sonra çeşitli zenginleştirme işlemlerine tabi tutulur. Çeşitli metalürjik ve kimyasal süreçlerden geçirildikten sonra endüstriyel amaçlı kullanım için rafineri kurşun elde edilir. 

 

Değişik fiziksel ve kimyasal kombinasyonlarıyla kurşun, sanayide birçok alanda kullanılmaktadır. Yumuşak olması, işleme kolaylığı, yüksek özgül ağırlığı, yüksek kaynama noktası, düşük erime noktası, aşınmaya karşı direnci, enerji absorbsiyonu ve kısa dalga ışınları geçirmeme özellikleri ona birçok kullanım alanında üstün bir yer yaratmaktadır. Son yıllarda kurşun madeni yerine çeşitli malzemeler kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen, akü imalatı, boya, kimya sanayinde ve metal alaşımı olarak sanayinin önemli bir girdisini oluşturmaktadır. 

 

Dünyada tanımlanmış kurşun kaynağı 2 milyar tondan fazladır. Son yıllarda önemli ölçekte kurşun kaynağı Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, İrlanda, Meksika ve Peru gibi ülkelerde bulunmuştur. Küresel ölçekte toplam rezerv miktar ise 85 milyon ton (kurşun metal içeriği) seviyesinde olup Avustralya bu noktada %44'lük pay ile birinci sıradadır. 

 

 

2021 ve 2022 yıllarında Dünya genelinde yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton kurşun üretimi gerçekleştirilmiştir. Çin yıllık 2 milyon ton ile Dünya’nın en büyük kurşun üreticisidir. 2022 yılında ülkemizde toplam tüvenan kurşun üretimi 383.398,21 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

Kurşun cevheri ve zenginleştirilmiş kurşun cevheri ihracat değerleri son beş yılda 100-160 bin ton arasında değişmekte olup 2022 yılında 133 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında yapılan 133 bin tonluk tüvenan kurşun ihracatı ile yaklaşık 200 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir. 

 

 

2022 yılı ortalama kurşun fiyatı 2.132$/ t’dur. Ülkemizde Balıkesir, Yozgat, Çamardı, Aladağlar ve Gümüşhacıköy kurşun üretilen bölgelerdir. 

 

Güncelleme Tarihi: 22.06.2023

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.