Trona

Trona cevheri, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır. Soda Külü üretiminde kullanılan temel hammaddedir. "Sodyum karbonat" veya "Tabii Soda" olarak da adlandırılır.

 

Şu an Ülkemiz gündeminde olan bor madeni ile kıyaslandığında miktar olarak bor madenine göre çok fazla olması, Avrupa'da trona madeninin olmaması ve kimya sanayisinde temel ara maddelerden biri olması nedeniyle ekonomik yönden bor ile yarışacak kadar değere sahiptir.

 

 

Bugün dünyadaki işlenebilir trona rezervlerinin yaklaşık 25 milyar ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rezervin yaklaşık 23 milyar tonluk kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. ABD'de yılda ortalama 11 milyon ton doğal soda külü üretilmekte ve kendi iç ihtiyaçlarının yanı sıra başta sanayileşmiş Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarlarına satılmaktadır.

 

 

Türkiye, Ankara yakınlarında Beypazarı ilçesindeki rezervlere (yaklaşık 250 milyon ton) ilave olarak, 2007 yılında yine Ankara'nın Kazan ve Sincan ilçelerinde tespit edilen (yaklaşık 650 milyon ton) rezervleriyle 900 milyon tonluk işlenebilir trona rezervine sahiptir ve dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemiz rezervi 687 milyon tondur.

 

 

 

Türkiye'de trona madenini işleyerek doğal soda külüne dönüştürecek olan ve özel bir şirket tarafından yürütülen proje 17.03.2009 tarihinde tamamlanmış ve Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işletmeye açılmıştır. Yaklaşık 375 milyon dolarlık bir yatırım ile gerçekleştirilen bu tesislerde yıllık yaklaşık 2 milyon ton trona işlenerek; 1 milyon ton doğal soda külü, 100 bin ton sodyum bikarbonat ve 30 bin ton kostik soda elde edilmektedir. Türkiye trona ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayıp üretimin önemli bir kısmını da ihraç etmektedir. MAPEG verilerine göre Türkiye 2022 yılı trona üretim miktarı 17.6 milyon tondur. TÜİK verilerine göre ise 2022 yılında trona ihracatımız 1.5 milyar dolar olmuştur. 2022 yılında trona madeni fiyatları büyük bir artış göstererek 370$ civarlarına gelmiştir.

 

Güncelleme Tarihi: 19.06.2023

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.