Yerli Aksam Destekleri

YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİ

 

(Resmî Gazete Tarihi: 28.05.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31494)

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan ve bütünleştirici parçaları ile birlikte yurt içinde imal edilen aksamın, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele ve 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Ek-1’inde yer alan cetvele göre yerli katkı fiyatının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine dair Yönetmelik ile ilgili iş ve işlemler.

 

 1. YURT İÇİ İMALATIN DENETLENMESİ
  Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi kapsamında yurt içi imalata ilişkin planlanan imalat programları sunulur ve yerli aksam tespit heyeti tarafından aksamların/bütünleştirici parçaların üretildiği imalatçılar denetlenir.
   
 2. BAŞVURULARIN ALINMASI
  Yönetmeliğin 7 nci Maddesi kapsamında başvurular içinde bulunulan yılın en geç 1 Aralık tarihine kadar yapılır.
   
 3. BAŞVURULARIN BAKANLIKÇA DEĞERLENDİRİLMESİ 
  Yönetmeliğin 8 inci Maddesi kapsamında değerlendirme yapılır ve yine aynı maddede yer alan hükümler çerçevesinde varsa eksiklikleri başvuru sahibine bildirilir.
  Bildirilen eksiklik ve hataların tamamlanması istenir. 
  Başvurulan aksamlar ve bütünleştirici parçalara yönelik yerli aksam katkı oranları aynı yönetmeliğin 9 uncu Maddesi kapsamında hesaplanır.
   
 4. BAŞVURULARIN SONUÇLARININ İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ
  Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde yer alan süreler zarfında yerli aksam katkı oranları EPDK ve Başvuru Sahiplerine bildirilir.
   
 5. BAŞVURULARIN YERİNDE İNCELENMESİ
  Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde yer alan Bakanlığın görevlendirdiği Yerli İmalat Tespit heyetince elektrik üretim tesisi yerinde incelemeler yapılır.

Yerli Aksam Yönetmeliği 

Yönetmelik için tıklayınız.

 

Güncelleme Tarihi: 13.08.2021
 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.