Doğal Gaz Yatırım Rehberi

Yerli Aksam Destekleri (Yerli Katkı İlave Fiyatı)

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan yerli aksamın desteklenmesi hakkında Yönetmelik’e ilişkin duyuru.

 

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.