Krom

Gümüş gibi parlak, metalik görünümlü, sert ama kolay kırılan krom; metalurji, kimya ve refrakter sanayinin temel elementlerinden biridir.

 

Krom metalinin ekonomik olarak üretilebildiği tek mineral ise kromittir. Kromit (FeCr2O4) minerali ve krom yatakları ultrabazik kayaçlar içinde bulunur. Saf kromite ender rastlanır. Krom cevherinin kimyasal bileşimi sanayideki kullanım alanını belirler. Krom cevherinin endüstrideki kullanım alanlarına göre kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile ilgili sınırlamalar söz konusu iken teknolojik gelişmelere uygun olarak cevherin kimyasal bileşiminden kaynaklanan kullanım sınırlamaları giderek daha esnek hale gelmektedir. Kimyasal cevher olarak tanımlanan yüksek demirli krom cevheri, gelişen teknolojiyle artık metalürji sanayisinde de kullanılabilmektedir.

 

 

Türkiye, krom yatakları bakımından zengin bir ülkedir. Çok sayıda krom yatağı bulunan ülkemizdeki başlıca krom yatakları Guleman (Elâzığ), Fethiye, Köyceğiz (Muğla), Sivas - Erzincan - Kop Dağı yöresinde, Mersin ile Kayseri arasında, Balıkesir ile Eskişehir arasında  İskenderun ile Kahramanmaraş arasında bulunmaktadır. Ülkemizde krom işleyen fabrikalar ise Elazığ ve Antalya'da bulunmaktadır.


Türkiye krom üretiminde önemli ülkelerden biridir.Bu pazarda Türkiye'nin önemli rakipleri ise Güney Afrika, Kazakistan ve Hindistan'dır. Türk kromit cevherleri; karbon tarafından kolay indirgendiğinden metal kurtarma randımanının yüksek olması, tüvananolarak direkt ferrokrom üretiminde kullanılabilmesi, düşük silis içeriği nedeni ile kaliteli metal (FeCr) üretme imkanının olması, yüksek Cr/Fe oranından dolayı yüksek tenörlü metal elde edilmesi, sert olmasının daha az tozlaşmaya yol açması ve cürufun rahat çalışılabilir olması nedenleri ile piyasa avantajı sağlamaktadır. Bundan dolayı FeCr ürünlerinin bir kısmı kaliteli ürünlerin satıldığı niş (niche) pazarında satılabilmektedir.

 

 

Türkiye dünya krom rezervlerinde Güney Afrika, Kazakistan ve Hindistan’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır.

 

 

 

Türkiye üretmekte olduğu kromun bir kısmını cevher ve ara-uç ürün olarak ihraç etmektedir. 2021 yılında yaklaşık 1,6 milyon ton ürün ihraç edilirken yalnızca 167 bin ton ithalat gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl kromda yaklaşık 500 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Ayrıca; Türkiye ham cevher ihracatından ara-uç ürün ihracatına yönelerek ham cevher ihracatından sağladığı dövizi 3-5 kat arttırmayı hedeflemelidir.

 

 

Krom cevheri ticaretinde %91 pay sahibi olan Çin'inana limanlarındaki krom cevheri fiyatlarının menşeilerine ve yıllara göre (2008-2021) dalgalanması görülmektedir. 2016 yılında tabana vuran fiyatlar, sonrasında yükselmesine rağmen 2019 yılında tekrar düşüş yaşamıştır. Aralık 2021 itibarıyla, %40-42 parça cevherinin fiyatı ise 305-310 ABD$ /mt 'den alıcı bulmaktadır.

 

Güncelleme Tarihi: 20.05.2022

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.