Krom

Gümüş gibi parlak, metalik görünümlü, sert ama kolay kırılan krom; metalurji, kimya ve refrakter sanayinin temel elementlerinden biridir.

 

Krom metalinin ekonomik olarak üretilebildiği tek mineral ise kromittir. Kromit (FeCr2O4) minerali ve krom yatakları ultrabazik kayaçlar içinde bulunur. Saf kromite ender rastlanır. Krom cevherinin kimyasal bileşimi sanayideki kullanım alanını belirler. Krom cevherinin endüstrideki kullanım alanlarına göre kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile ilgili sınırlamalar söz konusu iken teknolojik gelişmelere uygun olarak cevherin kimyasal bileşiminden kaynaklanan kullanım sınırlamaları giderek daha esnek hale gelmektedir. Kimyasal cevher olarak tanımlanan yüksek demirli krom cevheri, gelişen teknolojiyle artık metalürji sanayisinde de kullanılabilmektedir.

 

 

Türkiye, krom yatakları bakımından zengin bir ülkedir. Çok sayıda krom yatağı bulunan ülkemizdeki başlıca krom yatakları Guleman (Elâzığ), Fethiye, Köyceğiz (Muğla), Sivas-Erzincan-Kop Dağı yöresinde, Mersin ile Kayseri arasında, Balıkesir ile Eskişehir arasında ve İskenderun ile Kahramanmaraş arasında bulunmaktadır. Ülkemizde krom işleyen fabrikalar ise Elazığ ve Antalya'da bulunmaktadır.

 

Türkiye krom üretiminde önemli ülkelerden biridir. Bu pazarda Türkiye'nin önemli rakipleri ise Güney Afrika, Kazakistan ve Hindistan'dır. Türk kromit cevherleri; karbon tarafından kolay indirgendiğinden metal kurtarma randımanının yüksek olması, tüvanan olarak direkt ferrokrom üretiminde kullanılabilmesi, düşük silis içeriği nedeni ile kaliteli metal (FeCr) üretme imkanının olması, yüksek Cr/Fe oranından dolayı yüksek tenörlü metal elde edilmesi, sert olmasının daha az tozlaşmaya yol açması ve cürufun rahat çalışılabilir olması nedenleri ile piyasa avantajı sağlamaktadır. 

 

Türkiye dünya krom rezervlerinde Güney Afrika, Kazakistan ve Hindistan’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır.

 

 

Türkiye'nin krom cevheri üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre %13 artarak yaklaşık 7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında 5,4 milyon ton üretim yapılmıştır ancak Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerler için mücbir sebep hali kaynaklı beyan süreleri uzatıldığından 2022 yılına ait üretim bilgilerinin güncellenmesi devam etmektedir.

 

 

Türkiye üretmekte olduğu kromun bir kısmını cevher ve ara-uç ürün olarak ihraç etmektedir. 2022 yılında yaklaşık 1,5 milyon ton ürün ihraç edilirken yalnızca 200 bin ton ithalat gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl ihracattan elde edilen gelir yaklaşık 712 milyon dolar olurken ithalata ödenen tutar ise yaklaşık 123 milyon dolar olmuştur. 2022 yılında kromda yaklaşık 589 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.

 

 

Türkiye %40-42 parça krom cevheri fiyatları 2016-2019 yılları arasında dalgalı hareket etmiş, 2019-2021 yılları arasında dengede seyretmiş ve 2021 yılından sonra yükselmeye başlamıştır. Krom cevheri fiyatı 2023 yılı Mayıs ayında yaklaşık 330 $/mt olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 20.06.2023

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.