Doğal Gaz

Yanıcı, havadan hafif, renksiz ve kokusuz olan doğal gaz, büyük yoğunluğunu oluşturan metan (CH4) dışında etan (C2H6) ve propan (C3H8) gibi hafif moleküler hidrokarbonlardan oluşur. Hafif hidrokarbonların yanında az miktarda ağır hidrokarbonlar, karbondioksit, azot, helyum ve hidrojen sülfür de içerir.

Doğal gaz yer altında yalnız başına bulunabileceği gibi petrol ile birlikte de bulunabilir. Doğal gaz yoğun olarak elektrik üretiminde, konutlarda, sanayide ve hizmet sektöründe kullanılmaktadır.

 

 

 

Dünyada, Rusya, İran, Katar, Türkmenistan ve ABD zengin doğal gaz rezervlerine sahiptir. 2019 yılında en yüksek üretime sahip ABD'yi Rusya, İran, Katar, Çin ve Kanada izlemiştir. 2019 yılı sonu itibariyle dünya doğal gaz rezervi 198,8 trilyon m3 olarak gerçekleşmiş ve aynı yıl içerisinde bu rezervlerden 4 trilyon m3 doğal gaz üretimi yapılmıştır.

 

 

Türkiye'de 2019 yılında yaklaşık 45,3 milyar m3 doğal gaz tüketilmiş ve toplam 483 milyon m3 üretim yapılmıştır. Kalan üretilebilir rezerv yaklaşık 3,36 milyar m3'tür. Ülkemizde 2018 ve 2019 yıllarında doğal gaz amaçlı gerçekleştirilen sondajlar neticesinde keşfedilen yeni sahalarla birlikte son iki yılda doğal gaz üretimi yükselişe geçmiş ve üretimde önceki yıllara göre 2018 yılında %20, 2019 yılında ise yaklaşık %11 artış sağlanmıştır.

 

Türkiye Doğalgaz Üretimi (milyon m3 )

 

 

2019 yılında yaklaşık 45,21 milyar m3 doğal gaz ithalatı yapılmıştır. LNG ithalatı 2019 yılında yapılan toplam doğal gaz ithalatının %28'ini oluşturmuştur. Aynı yıl sadece Yunanistan'a 762 milyon m3 doğal gaz ihraç edilmiştir.

 

 

Dünyada doğal gaz piyasası petrol piyasasına paralel olarak hareket etmektedir. Petrol fiyatlarının en düşük seviyelerini gördüğü 2020 yılında doğal gaz fiyatları da oldukça düşük seviyededir.

 

Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının mümkün olduğunca yerli kaynaklardan karşılanması yönündeki faaliyetler kapsamında, ülkemizin yeterince aranmamış basenlerinde ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz'deki deniz alanlarında yapılan çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Son yıllarda deniz sondaj teknolojisindeki gelişmelerin, su derinliklerinin fazla (1.000-2.500 m) olduğu alanlarda arama ve üretim imkânlarını ortaya çıkarması ile denizlerimizde sismik veri toplama ve sondaj faaliyetleri ile hidrokarbon aramacılığı hız kazanmıştır. Bu kapsamda gerek satın alma gerekse yerli imalat yoluyla 2 adet sismik arama ile 3 adet sondaj gemisi temin edilmiştir.

 

Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği konusunda kaynak çeşitliliğinin sağlanması, orta ve uzun vadede bir doğal gaz ticaret merkezi konumuna gelmesi için milli enerji politikaları doğrultusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.

Belge & Dosyalar

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.