Lisanslı Elektrik Üretimi

Enerji Verimliliği

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri için Lisans Alma Süreçleri

 

1. Bağlantı Bölgeleri ve Kapasitelerin açıklanması

 

2. Türk Ticaret Kanunu’na göre elektrik üretimi amacıyla kurulan şirket tarafından proje geliştirilecek sahada tesis türüne göre Rüzgâr / güneş ölçüm istasyonlarının kurulacağı yer için kullanım hakkının edinilmesi ve Rüzgâr / güneş ölçüm istasyonlarının kurulması

 

3. Proje sahasında veya sahası temsil eden yerde en az 1 yıl süreli rüzgâr - güneş ölçümü

 

4. Önlisans başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru yapılması

 

  • Kurulan ölçüm istasyonları için hazırlanan “Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması
  • En az 1 yıl süreli ölçüm verilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlara gönderilmesi
  • 1 yılsonunda “Ölçüm Sonuç Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması
  • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan başvuru bilgi ve belgelerin hazırlanması
  • EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan tarihlerde önlisans başvurusunun yapılması
  • Önlisans başvurusunun EPDK tarafından ön incelenmesi

 

5. Ön incelemesi uygun bulunan başvuruların EİGM tarafından başvurunun teknik değerlendirmesi ve teknik değerlendirmesi uygun görülenler için EiGM tarafından hazırlanan “Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu’nun EPDK’ya gönderilmesi

 

6. Teknik değerlendirmesi yapılan ve aynı bölgede bulunan başvurular için TEİAŞ tarafından bağlantı  “yarışma” sürecinin tamamlanması.

 

7. Birim “MW” kurulu güç için en fazla ücreti ödemeyi taahhüt eden başvurunun TEİAŞ tarafından EPDK’ya bildirilmesi

 

8. Yarışmayı kazanan Şirkete EPDK tarafından “Önlisans” verilmesi

 

9. Önlisans sürecinde Şirket tarafından tesis kurulumuna yönelik her türlü idari izinlerin alınması - imar planı onayları - proje onayları

 

10. EPDK tarafından üretim lisansı verilmesi

 

11. İnşaatın tamamlanması - tesis kabulleri

 

  • Tesise ait projelerin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca onaylanması
  • İnşaat ve kurulum işlemlerinin tamamlanması
  • Tesisin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca kabul edilmesi

 

12. İşletme

Not: Ölçümler sadece rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları için yapılmaktadır