Doğal Taşlar

Bulunduğu jeolojik yapısı itibarıyla çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker (mermer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks), konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlardan (granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.) oluşan doğal taş kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde 4 milyar m3 işletilebilir mermer, 2,8 milyar m3 işletilebilir traverten, 1 milyar m3 granit rezervi bulunduğu ve ülkemizin dünya doğal taş rezervinin yaklaşık %40'ına sahip olduğu bilinmektedir.

 

Ülkemizde üretilen ve uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitleri: Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker'dir.

 

Ülkemizde 2021 yılında 18,25 milyon ton II (b) grubu doğal taş üretilmiş olup bunun %71,58’si mermer, %19,52’si traverten, %2,91’i granit, %2,88’i mozaik+kayrak vb. dekoratif taş, %1,36’sı bazalt, %0,98’i andezit, %0,10’u serpantin, %0,37’si ignimbirit, %0,20’si oniks, %0,06’sı diyabaz ve %0,04’ü ise yapıtaşlarıdır.

 

 

Ülkemiz 2021 yılı maden ihracatı bir önceki yıla göre %39.9 oranında artış göstererek 5.93 milyar dolar olmuştur. Bununla birlikte 2021 yılı doğal taş ihracatımız, toplam madencilik ihracatında ikinci sırada yer almaktadır.

 

 

2021 yılında, doğal taş ihracatının yapıldığı ülkelerin başında 615,07 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti gelmektedir. Bu ülkeye olan ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 13,95 oranında artış kaydedilmiştir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 13.09.2022

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.