Doğal Taşlar

Bulunduğu jeolojik yapısı itibarıyla çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker (mermer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks), konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlardan (granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.) oluşan doğal taş kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde 4 milyar m3 işletilebilir mermer, 2,8 milyar m3 işletilebilir traverten, 1 milyar m3 granit rezervi bulunduğu ve ülkemizin dünya doğal taş rezervinin yaklaşık %40'ına sahip olduğu bilinmektedir.

 

Ülkemizde üretilen ve uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitleri: Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker'dir.

Ülkemizde 2022 yılında 16,006 milyon ton doğal taş üretilmiş olup bunun % 73,8’i mermer, % 18,0’i traverten, % 2,8’i granit, % 2,0’sı bazalt, % 1,3’ü andezit,  %0,9’u mozaik+kayrak vb. dekoratif taş,  % 0,59’ü ise yapıtaşı, % 0,45’i ignimbirit, % 0,11’i oniks, % 0,06’sı diyabaz ve % 0,03’ü serpantindir.

 

 

Ülkemiz 2022 yılı doğal taş ihracat verileri incelendiğinde bir önceki yıla göre ihracatımız % 0.19 artarken, ithalatımız da % 4,49 oranında artış göstermiştir. Bununla birlikte 2022 yılı doğal taş ihracatımız, toplam madencilik ihracatında % 32 oranla ikinci sırada yer almaktadır.

 

 

Dünya doğal taş ticareti potansiyelinin büyük bir kısmını oluşturan işlenmiş doğal taş ürünleri 2022 yılında doğal taş ihracatımızdan yaklaşık %68,08 pay alırken, blok ürünler ise %31,92 pay almıştır. 2022 yılında, doğal taş ihracatının yapıldığı ülkelerin başında 459,66 milyon dolarla ABD gelmektedir. ABD’yi sırasıyla 418,81 milyon USD ile Çin Halk Cumhuriyeti, 135,84 milyon USD ile Hindistan, 110,38 milyon USD ile İsrail ve 110,16 milyon USD ile Irak izlemektedir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 20.06.2023

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.