Altın

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen, yumuşak ve parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir.

 

Parlak sarı rengi ile insanları adeta büyülemesi, dayanıklılığı nedeniyle aşındırıcı dış koşullardan etkilenmemesi, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özelliklere sahip olması, ticari değerini ve kimliğini her dönemde koruyabilmesi nedeniyle altın, insanların ilk çağlardan beri ilgisini çeken kıymetli madenlerin başında gelmektedir. Diğer değerli madenlerden farklı olarak kendine ait birçok özelliği bulunan bu kıymetli metal, tasarruf, süs, hediye ve ticari olarak değişim aracı olarak binlerce yıldan beri kullanılmaktadır. Doğada bulunmasındaki sınırlılık, arzının fiyat artışları oranında aniden artırılamaması ve yerine geçebilecek alternatif bir madenin henüz ortaya çıkartılamamış olması, altının ne denli bu kadar kıymetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

 

 

Ülkemiz dünya altın rezervlerinin yaklaşık %2'sine sahiptir. Ülkemizdeki altın üretimi, tüketimini karşılayamadığı için Türkiye, dünyanın en önemli altın ithalatçılarından birisi konumundadır. Altın madeninde 2021 yılına kadar 6 yılda ortalama 3,9 milyar ABD doları yıllık dış ticaret açığımız varken 2021 yılında 3,9 milyar ABD doları dış ticaret fazlası verilmiştir. Bu nedenle ülkede var olan maden potansiyelinin değerlendirilmesi için son yıllarda uygulanan Milli Enerji ve Maden Politikası sonucunda işletmeye dayalı ticaretten elde ettiği gelirleri artırırken aynı zamanda, önemli bir döviz tasarrufu ve istihdam yaratmaya başlamıştır.

 

Ülkemizde altın üretimi ilk olarak Cumhuriyet döneminde resmi olarak 2001 yılında İzmir-Bergama'da Ovacık altın madeninde başlamıştır. Başlangıçta 1,4 ton/yıl olan altın üretimi, yeni işletmeye alınan altın madenleri ile 2020 yılında 42 ton/yıl'a yükseltmiştir. Altın pazar fiyatlarının artmasına müteakip, ülkemiz üretim potansiyelinin 50 ton/yıl olabileceği düşünülmektedir.

 

 

Ülkemizde günümüze kadar gerçekleştirilen altın projelerine yerli ve yabancı yatırımcılar, yaklaşık 2 milyar ABD$ arama ve 5 milyar ABD$ da tesis yatırımlarına harcamıştır. Bu yatırımlar ile tesislerimizde 13 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Dünya pazarında altın fiyatları 2000'li yıllarda 270 ABD$/ons seviyelerinde iken günümüzde 1900 ABD$/ons seviyelerinde seyretmektedir. Bu da göstermektedir ki, altın madenciliği ülkemiz ekonomisinde önemli bir konumdadır.

 

 

Yıllara göre Ülkemizde altn üretimi; ( ton/ yıl )

 

Güncelleme Tarihi: 20.05.2022

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.