Isı ve Kojenerasyon

 

KOJENERASYON VERİM BELGESİ VERİLEN TESİSLER

VERİM BELGESİ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TESİS SAYISI 

(Adet)

KURULU GÜÇ 

kWe)

KURULU GÜÇ

(kWt)

Kojenerasyon

10

37

31

43

24

8

13

166

473.160

515.214

Mikro-kojenerasyon

2

-

-

-

-

-

2

4

241

397

Atık Isı

5

1

1

1

4

1

1

14

73.789

0

TOPLAM

17

38

32

44

28

9

16

184

547.190

515.611

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.