Isı ve Kojenerasyon

Lisanssız Üretim Kapsamında Verim Belgesi Düzenlenen Tesisler :

Bugüne kadar 231 adet tesis başvurmuştur. Bunlardan 121 adedi bina sektöründen, 90 adedi sanayi sektöründen olmak üzere toplam 211 adedine Kojenerasyon Verim Belgesi düzenlenmiştir. Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi düzenlenen tesislerin toplam elektrik azami çıkış gücü 621,308 MWe, ısıl azami çıkış gücü ise 582,707 MWt’dir. Tüm tesisler dahil sağlanacak yıllık birincil enerji kaynağı tasarrufunun 3.017.950 MWh/yıl olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

 

KOJENERASYON VERİM BELGESİ FAALİYETLERİ 

(2022 Yılı Eylül Sonu İtibariyle)

 

 

KOJENERASYON VERİM BELGESİ VERİLEN TESİSLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

(2022 Yılı Eylül Sonu İtibariyle)

 

Güncelleme Tarihi: 06.10.2022

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.