Tanıtım ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığının artırılarak tüketim alışkanlıklarının pozitif yönde değiştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

Örnek bina:

 

Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla ısı yalıtım tekniklerinin, güneş enerjisi uygulamalarının, jeotermal ısı pompasının, enerji verimliliği yöntemlerinin uygulandığı “Örnek Bina”, eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı gibi yıl boyunca ziyaret edilebilmektedir.

 

  • Enerji verimliliği konulu afiş, broşür ve kitapçık gibi eğitici materyallerin dağıtımı yapılmaktadır.
  • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyini arttırıcı; çalışanlar, hane halkı ve öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir.

 

Yarışmalar:

 

  • Sanayi kuruluşları arasında Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması: her yıl geniş katılımla gerçekleşmektedir. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması 2 alt kategoride gerçekleştirilmektedir.
  • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri hayata geçirilmektedir.
  • Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) yarışmaları düzenlenmektedir.
  • Ayrıca TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürütülen Lise Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenlenmektedir.
  • Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Konulu Resim ve Öykü Yarışmaları yapılmaktadır.
  • Her yıl düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ve dereceye giren sanayi kuruluşlarının ödülleri her yıl düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda verilmektedir.