Demir

Yerkabuğunda en yaygın bulunan ilk dört elementten biri olan demir (Fe), alüminyumdan sonra en yaygın bulunan metaldir.

 

Demir, tüm metaller içinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95'ini oluşturur. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri, otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılar. Demir alaşımının en yaygın bilinen türü demir-çeliktir.

 

 

Demirin diğer metallere nazaran fiyatının düşük olmasının yanı sıra yüksek mukavemetli olması, insanların günlük yaşantılarında kullanmakta oldukları otomotiv, gemi ve bina yapımında demiri vazgeçilmez bir unsur haline getirmektedir. Demir sektörünün öneminin anlaşılmasında inşaat, ziraat, demiryolu, otomotiv, savunma, beyaz eşya ve diğer tüm cihaz, makine ve eşya üretimini gerçekleştirmekte olan üretim alt sektörlerinin özel bir konumu bulunmaktadır. Çünkü bu sektörlerin tamamında girdi olarak demir kullanılmaktadır.

 

Dünya demir rezervi 80 milyar tondan daha fazla olup bu rezervin, 23 milyar tondan daha fazla demir metali içerdiği tahmin edilmektedir. Avustralya ve Brezilya dünyanın en büyük demir cevheri üreticileri arasında yer almakta ve dünyanın demir cevheri rezervlerinin büyük bir kısmını ellerinde tutmaktadırlar. Avustralya, yaklaşık %30’luk payla dünya demir rezervi sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. 2021 yılı üretim verilerine göre, dünyadaki en büyük demir üreticisi ülke 560 milyon ton/yıl demir eşdeğeri maden üretimi ile Avustralya olup bu değer, dünya üretiminin %37’sini karşılamaktadır.

 

 

Ülkemiz demir kaynakları; Sivas, Malatya, Bingöl, Adana ve Kayseri bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bunların yanı sıra Ankara, Balıkesir ve Adapazarı bölgelerinde de değişik büyüklüklerde demir cevheri kaynakları mevcuttur. 

 

Türkiye’de doğrudan işletilebilir durumdaki demir yatakları ise Sivas, Erzincan, Kayseri, Adana, Malatya, Kırşehir, Ankara ve Balıkesir bölgelerindedir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 22.06.2023

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.