Ölçme ve Değerlendirme

Enerji Tüketim Bildirimleri

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olanlar;

 

  • Yıllık Enerji Tüketimi ≥ 1.000 tep olan Endüstriyel İşletmeler
  • Yıllık Enerji Tüketimi ≥ 250 tep veya Kullanım Alanı ≥ 10.000 m2 olan Kamu Binaları
  • Yıllık Enerji Tüketimi ≥ 500 tep veya Kullanım Alanı ≥ 20.000 m2 olan Ticari ve Hizmet Bina Sahipleri ve/veya Yönetimleri
  • Kurulu Gücü ≥ 100 MW olan Elektrik Üretim Tesisleri ile
  • Bölgesinde faal durumda en az elli işletme bulunan Organize Sanayi Bölgeleri

 

Ölçme ve Değerlendirme Grubu Sektörel İletişim Bilgileri

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yapılacak enerji tüketim bildirimlerine yönelik oluşturulmuş sektörel e-posta adreslerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

Sektörel Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmaları

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen enerjinin yönetimi, izlenmesi, analizi ve projeksiyonu çalışmaları kapsamında, demir-çelik, çimento, tekstil, cam ve şeker gibi enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörlerde kıyaslama raporları hazırlanmaktadır. Yürütülen sektörel kıyaslama çalışmalarına enerjinin yoğun tüketildiği, diğer imalat sanayi sektörlerinden olan seramik ve kâğıt sektörlerinin de eklenmesi ile kıyaslama çalışmalarının kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.

 

Kıyaslama çalışmaları yardımıyla spesifik enerji tüketimine yönelik göstergeler oluşturulmakta ve bu göstergeler ile ele alınan sektörde enerji tüketiminin proses bazında analizi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, sektörlere özgü göstergelerin üretilmesinin yanı sıra kıyaslama çalışması yürütülen sektörlerin enerji yoğunlukları da hesaplanmaktadır. Bu sayede, sektörlerin uluslararası ölçekte kıyaslaması sağlanabilmekte ve karşılaştırma yapılan ülkelerin ekonomik yapısı, enerji tüketimi yapısı ve teknik enerji verimliliği hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Öte yandan, kıyaslama çalışmaları ile aşağıdaki kazanımlar da elde edilebilmektedir:

 

  • İşletmenin durumunu sektördeki diğer işletmelerle kıyaslama imkânı sunar,
  • İşletmenin geçmiş yıllardaki verileri ile mevcut durumunun kıyaslanmasını sağlar,
  • Sektördeki en iyi ve/veya ortalama değerlere göre makul hedefler belirlenmesine yardımcı olur,
  • Birim üretim başına enerji yatırım maliyetlerinin optimize edilmesine yardımcı olur,
  • Enerji yönetimi çalışmaları için yardımcı bir araçtır.

 

Enerji Yoğunluğu

Enerji yoğunluğu ülke veya bölge bazında bir birim gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) üretebilmek için gerekli enerji miktarını ölçen bir enerji verimliliği göstergesidir. Birincil enerji yoğunluğu hesaplamasında ülkede toplam arz edilen ve dönüşüme uğramamış enerji kullanılırken; nihai enerji yoğunluğu için sanayi, konut, ulaştırma gibi sektörlerin nihai olarak tükettiği enerji kullanılarak hesaplama yapılır. Enerji yoğunluğundaki eğilim ekonomi ve sanayideki yapısal değişiklikler, enerji tüketim yapısındaki değişimler, sektörlerin verimlilik gelişimi ve nihai kullanıcıların tercih ettiği cihaz ve ekipman gibi unsurlardan etkilenmektedir.

 

Türkiye’nin 2022 yılı birincil enerji yoğunluğu 0,132 tep/bin 2015$, nihai enerji yoğunluğu ise 0,101 tep/bin 2015$ olarak hesaplanmıştır. 2000 yılına göre bir kıyaslama yapıldığında birincil enerji yoğunluğunda %31,2, nihai enerji yoğunluğunda ise %32,3 oranında iyileşme söz konusudur.

 

Güncelleme Tarihi: 15.12.2023

Belge & Dosyalar