Biyokütle

5346 sayılı Kanun’a göre ise biyokütle; İthal edilmemek kaydıyla; belediye atıklarının (çöp gazı dâhil) yanı sıra bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıkları, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları olarak tanımlanmaktadır.

Başlıca biyokütle kaynakları aşağıda listelenmiştir.

 

1. Tarımsal Biyokütle Kaynaklar

  • Yağlı tohumlu bitkiler (kanola, ayçiçeği, soya vb.)
  • Şeker ve nişasta bitkileri (patates, buğday, mısır, şeker pancarı vb.)
  • Elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum, miskantus, vb.)
  • Bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, vb.)

 

2. Orman ve Orman Ürünlerinden Elde Edilen Biyokütle Kaynakları 

  • Orman ve ormancılık endüstrisi atık ve artıkları, enerji ormanları, enerji bitkileri.

 

3. Hayvansal Biyokütle Kaynakları 

  • Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının dışkıları, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.

 

4. Kentsel ve Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Biyokütle Kaynakları 

  • Biyolojik kökenli endüstri atıkları, belediye atıkları, arıtma çamurları.
     

Biyokütle kaynaklarından aşağıda belirtilen çevrim yöntemleri uygulanarak farklı yakıt türleri üretilebilmektedir.

 

 

Biyokütle Enerjisi Potansiyelimiz

Bakanlığımız tarafından biyokütle enerji potansiyelin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) verilerine göre toplanabileceği değerlendirilen atıklarımızın toplam ekonomik enerji eşdeğeri yaklaşık 3,9 MTEP/yıl’dır.

 

Biyokütle ve atık ısı enerjisine dayalı kurulu güç Haziran 2022 sonu itibariyle 2.172 MW, toplam kurulu güç içerisindeki oranı %2.14 olup yıllara göre kurulu güç değişimi ve toplam kurulu güç içerisindeki oranı aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır. 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 26.08.2022

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.