Yetkilendirme

Üniversite ve Meslek Odaları

 

Yetki belgesi almak isteyen üniversite ve meslek odalarının, yetkilendirilmiş kurum olabilmek için “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve “Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında her yıl Nisan ve Ekim aylarında Bakanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Yetkilendirilmiş kurumlar aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Enerji yöneticisi eğitimi ve etüt-proje eğitimi düzenleme,
  • Tüzel kişileri enerji verimliliği danışmanlık şirketi olarak yetkilendirebilme.

Yetkilendirilmiş kurumların bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri

 

Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişilerin, enerji verimliliği danışmanlık şirketi olabilmek için “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve “Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlığımıza veya yetkilendirilmiş kurumlara başvuru yapmaları gerekmektedir.

Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Enerji verimliliğini artırmak üzere etüt ve verimlilik arttırıcı proje hazırlama, proje uygulama ve danışmanlık hizmetleri,
  • Yetki kapsamında enerji yöneticisi eğitimi düzenleme.

Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.