Elektrik

Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,5 oranında azalarak 331,1 TWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %1,9 azalarak 328,3 TWh olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir.

2022 yılında elektrik üretimimizin, %34,6'sı kömürden, %22,9'u doğal gazdan, %20,3'ü hidrolik enerjiden, %10,6’sı rüzgardan, %5,1’i güneşten, %3,4'ü jeotermal enerjiden ve %3’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir.

2023 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 105.417 MW’a ulaşmıştır.

 

2023 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; %30’u hidrolik enerji, %24,1’i doğal gaz, %20,7’si kömür, %11’i rüzgâr, %10,1’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,6’sı ise diğer kaynaklar şeklindedir.

 

Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2023 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla 12.426’ya (Lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 752 adedi hidroelektrik, 68 adedi kömür, 363 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 344 adedi doğal gaz, 10.344 adedi güneş, 492 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir.

Güncelleme Tarihi: 18.09.2023

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.

Belge & Dosyalar