Elektrik

Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2023 yılında bir önceki yıla göre %0,2 oranında azalarak 330,3 TWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %0,6 azalarak 326,3 TWh olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir.

2023 yılında elektrik üretimimizin, %36,3'ü kömürden, %21,4'ü doğal gazdan, %19,6'sı hidrolik enerjiden, %10,4’ü rüzgardan, %5,7’si güneşten, %3,4'ü jeotermal enerjiden ve %3,2’si diğer kaynaklardan elde edilmiştir.

2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 107.959 MW’a ulaşmıştır.

 

2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; %29,6’sı hidrolik enerji, %23,2’si doğal gaz, %20,2’si kömür, %11,2’si rüzgâr, %11,7’si güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i ise diğer kaynaklar şeklindedir.

 

Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 18.231’e (Lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 757 adedi hidroelektrik, 69 adedi kömür, 364 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 363 adedi doğal gaz, 16.144 adedi güneş, 471 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir.

Güncelleme Tarihi: 24.04.2024

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.

Belge & Dosyalar