Dr. Bilal DÜZGÜN

Başkan Vekili

1987 yılında Kocaeli’de doğan Dr. Bilal DÜZGÜN, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, aynı bölümde Yüksek Lisans yapmış, daha sonra Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği ana bilim dalında doktora programını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Aachen Teknik Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak bir yıl boyunca öğrenim görmüştür. 

 

Bir özel sektör kuruluşunda elektromekanik uygulamalar, güç elektroniği ve kontrol sistemleri konularına odaklı proje mühendisliği ile profesyonel iş hayatına başlayan Dr. Düzgün, ardından Kocaeli Üniversitesi’nde elektrik makineleri ve elektronik devreler alanlarında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. İlk kariyer uzman yardımcılarından biri olarak Ekim 2012’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda göreve başlayan Dr. Düzgün, Haziran 2016 – Ocak 2017 arasında Uzman, Ocak 2017 – Ocak 2019 arasında Grup Koordinatörü ve Ocak 2019 – Haziran 2023 arasında Planlama ve Denetim Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Enerji verimliliğinde mevzuat ve strateji dokümanlarının hazırlanması, bölgesel, uluslararası ve çok taraflı kuruluşlarca sağlanan finansman kapsamında proje geliştirilmesi ve söz konusu projelerin yürütülmesi, enerji sektöründeki eğilim ve politikalara yönelik nicel ve nitel analizlerin gerçekleştirilmesi, dijital çözümlerin geliştirilmesi ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında denetimler yapılması kapsamında çeşitli çalışmalar yürütmüştür.

 

Enerji verimliliği ve iklim değişikliği alanında ulusal ve uluslararası dergi, kongre ve sempozyumlarda birçok makalesi yayımlanmış ve sunulmuş olan Dr. Düzgün, iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

 

Dr. Düzgün 8 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na vekâleten atanmıştır.

 

Güncelleme Tarihi: 12.06.2023